BookRiff

If you don’t like to read, you haven’t found the right book

Welke macht is de Europese Commissie?

De Europese Commissie formuleert initiatieven (wetsvoorstellen) op EU-beleidsterreinen, met name op terreinen als interne markt, economie, justitie en binnenlandse zaken, vervoer, industrie, sociaal beleid, landbouw, milieu, energie, regionale ontwikkeling, handelsbetrekkingen of ontwikkelingssamenwerking.

Wie zit er voor Nederland in de Europese Commissie?

Nederland heeft Frans Timmermans aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Wie vormen de Europese Commissie?

De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement. De Commissie zetelt in het Berlaymontgebouw in Brussel, dat vaak de de facto hoofdstad van Europa wordt genoemd. De huidige Commissie wordt voorgezeten door Ursula von der Leyen.

Wat zijn de taken van de Commissie?

De Commissie bezit, naast haar uitvoerende taken, het recht van initiatief om wetsvoorstellen aan de Raad en het Europees Parlement voor te leggen. Verder zorgt zij – onder de controle van het EU-Hof – voor de handhaving van het Europees recht. De Commissie wordt in die rol ook wel ‘hoedster van de Verdragen’ genoemd.

Heeft de EU een trias politica?

De EU werkt volgens de Trias Politica, de scheiding der machten. De uitvoerende macht bestaat uit de Raad van Ministers, de Europese Raad en de Europese Commissie. De derde macht, de rechterlijke macht, is het Europees Hof.

Welke belangen behartigt de Europese Commissie?

De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land. Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast.

Wat hebben we als Nederland aan de Europese Unie?

Nederland heeft een sterke Europese Unie nodig. Omdat Europa een veilig thuis is waar mensen in vrede kunnen leven. Om de Nederlandse belangen in de wereld te bevorderen en te beschermen. Omdat Nederland economisch sterk afhankelijk is van het vrije verkeer van goederen en kapitaal binnen de EU.

Wie maakt deel uit van de Europese Commissie?

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit.

Wie vertegenwoordigt de Europese Commissie?

Wetten maken de Raad van de Europese Unie, die de individuele lidstaten vertegenwoordigt en waarvan steeds een ander EU-land zes maanden lang voorzitter is, de Europese Commissie, die de belangen van de EU in haar geheel vertegenwoordigt.

Wat zijn de taken van het Europees Parlement?

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie.

Wie kiest de leden van de Europese Commissie?

Het Europees Parlement kiest de voorzitter van de Commissie. Na de verkiezingen zal een van de eerste taken van het nieuwe Parlement de verkiezing zijn van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.