BookRiff

If you don’t like to read, you haven’t found the right book

Hoeveel pensioen detailhandel?

Als een werknemer fulltime in de detailhandel werkte, bedraagt het Anw-pensioen maximaal € 8.016,- bruto per jaar (bedrag 2021). Werkte een werknemer in deeltijd, dan wordt het bedrag evenredig verlaagd. Het Anw-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden.

Welk pensioenfonds heeft Jumbo?

Jumbo pompt eenmalig 18 miljoen euro in het pensioenfonds van Super de Boer. Dat maakte het supermarktconcern maandag bekend.

Wat is een VPL regeling?

In 2006 en 2007 heeft een groot aantal werkgevers voorwaardelijk pensioen toegezegd aan hun werknemers als compensatie voor het afschaffen van VUT en prepensioen. Dit staat doorgaans bekend als ‘VPL-regeling’, ‘voorwaardelijkpensioenregeling’ of ’15-jaarsinkoopregeling’.

Hoeveel pensioen betaalt de werkgever?

Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. Uw werkgever betaalt 60% en u betaalt zelf 40%.

Hoeveel krijg ik als ik met pensioen ga?

Voor gehuwden en samenwonenden is dit 835.04 euro bruto per persoon per maand. Alleenstaanden krijgen 1215.81 euro. Meer bedragen vindt u in dit artikel. De meeste mensen bouwen naast AOW een aanvullend pensioen op, zelfstandig of via hun werkgever.

Welke leeftijd pensioen detailhandel?

Pensioenopbouw. Omdat uw werknemer in de detailhandel werkt, bouw hij of zij – vanaf het twintigste jaar – automatisch ouderdomspensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel.

Welke pensioenfondsen zijn er?

Top 10 grootste pensioenfondsen

 1. ABP – € 463 miljard.
 2. Zorg en Welzijn – € 240 miljard.
 3. Metaal en Techniek – € 92 miljard.
 4. Bouwnijverheid – € 70 miljard.
 5. Metalektro – € 58 miljard.
 6. Beroepsvervoer over de Weg – € 35 miljard.
 7. ABN AMRO Bank – € 34 miljard.
 8. Rabobankorganisatie – € 31 miljard.

Welke bedrijfstakpensioenfondsen zijn er?

De lijst wordt regelmatig geüpdatet via de bronnen Staatscourant, DNB en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • ABP.
 • Agrarische en Voedselvoorzieningshandel,
 • Apotheken, Stichting Pensioenfonds Medewerkers.
 • Architectenbureaus.
 • Bakkersbedrijf.
 • Banden- en Wielenbranche.
 • Beroepsvervoer over de Weg.

Wat is een FPU regeling?

Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) was een Nederlandse prepensioenregeling voor werknemers in overheidsdienst en onderwijs. Voor wie geboren is na 1949 is de regeling met de Wet VPL afgeschaft; voor hen worden de opgebouwde FPU-rechten gebruikt voor verhoging van het ouderdomspensioen.

Wat betekent overgangsregeling?

Het overgangsrecht regelt de verhouding tussen de nieuwe wet en de bestaande rechtstoestand. Of het nu gaat om de inwerkingtreding van een nieuwe regeling of om een wetswijziging, de inwerkingtreding van een wet kan wijziging brengen in een op dat moment bestaande rechtssituatie.

Hoeveel pensioen betaal ik PFZW?

PFZW stelt elk jaar de hoogte van de premie vast voor uw pensioen. De premie voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen in 2020 is 23,5% van uw salaris min de AOW-franchise (zie 2.3). De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is 0,5% over een deel van uw salaris.

Hoeveel pensioen betaal ik per maand ABP?

U en uw werkgever betalen premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De premie is 23,8%. Uw werkgever betaalt 70% van de premie en u 30%.

https://www.youtube.com/channel/UC0wHVoSezuURG4LZn9TvBrg