BookRiff

If you don’t like to read, you haven’t found the right book

Wat is een ontslagaanvraag?

Het verzoek van de werkgever om jou te mogen ontslaan, wordt de ontslagaanvraag genoemd. De werkgever kan bij het UWV terecht voor: ontslag om bedrijfseconomische redenen; ontslag na twee jaar ziekte.

Hoe lang duurt een ontslagprocedure bij het UWV?

Beslissing van UWV Meestal beslissen wij binnen 4 weken of uw werkgever u mag ontslaan. Is er een extra ronde van hoor en wederhoor nodig, bijvoorbeeld omdat wij de werkgever laten reageren op uw verweer? Dan is de behandeltermijn meestal 7 weken. U en uw werkgever krijgen de beslissing tegelijkertijd toegestuurd.

Wat is ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Wordt u ontslagen vanwege (economische) ontwikkelingen binnen het bedrijf, dan noemen we dat ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld: De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf. Werkvermindering.

Wat als je niet akkoord gaat met ontslag?

Toch niet akkoord De werkgever moet u schriftelijk op deze mogelijkheid wijzen, in de beëindigingsovereenkomst of binnen 2 werkdagen na uw schriftelijke instemming. Doet hij dat niet, dan heeft u 21 dagen bedenktijd. Als u akkoord gaat met het ontslag, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor een uitkering.

Is een ontslagvergunning verplicht?

Wil je een werknemer ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen? Dan moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Wat houdt de algemene ontslagbescherming in?

Als u in loondienst werkt, kunt u in bepaalde situaties of om bepaalde redenen beschermd zijn tegen ontslag door uw werkgever. Dit wordt ontslagbescherming of een ontslagverbod genoemd. Door ontslagbescherming kunnen werknemers niet om onredelijke redenen ontslagen worden.

Hoe lang duurt ontslagaanvraag kantonrechter?

Ontslagprocedure bij de kantonrechter De behandeling start binnen vier weken. U geeft schriftelijk uw reactie middels een verweerschrift. De rechtbank plant een datum voor de zitting. Op de zitting geeft de werkgever een toelichting op het voorgenomen ontslag (verzoekschrift).

Hoe verloopt de UWV ontslagprocedure?

De ontslagprocedure bij het UWV verloopt volledig schriftelijk en vangt aan met een ontslagaanvraag. Met deze aanvraag verzoekt de werkgever het UWV om toestemming om van een of meer werknemers de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Deze toestemming wordt in de praktijk ook vaak aangeduid met “ontslagvergunning”.

Wat als een bedrijf stopt?

Als je stopt met je bedrijf, moet je dat in elk geval melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Belangrijk om te weten: als je nog van plan bent een uitkering aan te vragen, kan dat alleen zolang je nog ingeschreven bent als bedrijf. Doe dat dus voordat je je bedrijf uitschrijft bij het handelsregister.

Wat zijn bedrijfseconomische omstandigheden?

Wat zijn bedrijfseconomische omstandigheden de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van de werkgever; werkvermindering; organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering; (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; of.

Kan je ontslag geweigerd worden?

Het gebeurt daarom wel vaker dat een werkgever een werknemer die ontslag wil nemen, tracht op andere gedachten te brengen. Toch kan een werkgever een ontslag niet als zodanig weigeren. Het ontslag is niets meer dan de eenzijdige wilsuiting van één van de contractspartijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.