BookRiff

If you don’t like to read, you haven’t found the right book

Wat is de eenheid van een dobbelsteen?

Soorten dobbelstenen. De meest gebruikte dobbelsteen is kubusvormig en heeft op de zes zijden de ogenaantallen 1 t/m 6, bij uitzondering als cijfers gegeven. Bij de gebruikelijke zestallige dobbelsteen tonen de vlakken haast nooit cijfers, maar een aantal punten, ogen genoemd, volgens een vast patroon gerangschikt.

Wat is 1000 liter?

Gebruikelijker is “kubieke meter”, want dat is ook 1000 liter.

Welke maat hoort bij 1 liter?

Een liter is gelijk aan: 1000 kubieke centimeter (1000 cc) 1 kubieke decimeter (1 dm³) 0,001 kubieke meter (1/1000 m³)

Wat komt er voor liter?

Metriek stelsel voor inhoudsmaten in liters

  • Een milliliter is gelijk aan een kubieke centimeter: (ml = cm3).
  • Een liter is gelijk aan een kubieke decimeter: (l = dm3).
  • Een kiloliter is gelijk aan een kubieke meter: (kl = m3).

Wat betekent DHTE?

D = duizendtallen – 1.000, 2.000 etc. H = honderdtallen – 100, 200 etc. T = tientallen – 10, 20, etc. E = eenheden – 1, 2 etc.

Hoe bereken je liter inhoud?

Hoeveel liter water kan er dan in? De inhoud bereken je door de lengte, de breedte en de hoogte met elkaar te vermenigvuldigen….

  1. Inhoud = lengte (l) x breedte (b) x hoogte (h).
  2. 1 dm3 = 1 liter.
  3. 1 cm3 = 1 milliliter.

Wat heeft een inhoud van 1 CL?

Een centiliter (symbool cL of cl) is een volume-eenheid die gedefinieerd is als één honderdste van een liter.

Is 1 liter gelijk aan 1 dm3?

Dat klinkt lastiger dan het is: 1 m3 is 1000 liter, maar 1 dm3 (10 x 10 x 10 cm) is dan nog maar 1 liter. En je moet dus altijd rekenen met kubieke decimeters als je het over liters hebt. Want 1 kubieke decimeter (dm3) is dus een liter.

Hoeveel liter is 1 5 dl?

1 dl is 100 ml. 1 dl is 0,1 l.

Wat komt er na centiliter?

Hoeveel gram is een Kiloliter?

Gewicht (massa)

Gewicht (massa)
10 gram 1 decagram
10 decagram 1 hectogram
10 hectogram 1 kilogram
100 kilogram 1 kwintaal